Psykoterapia

Palvelupaketit psykoterapiaan

Psyko­te­ra­pia­ sisältää:

  • alkuhaastattelun, jonka perusteella määritellään terapian tavoite
  • terapian, jonka aikana arvioidaan ja hoidetaan huomiokykyä, tunteiden säätelyä, muutos­valmiutta ja esimerkiksi kiinty­mys­suhdetta
  • loppuarvion  ja -lausunnon terapian tulok­sel­li­suu­desta.

Hinta­

Psykoterapiassa voit käydä joko aikarajallisesti terapeutin kanssa sopimasi ajan tai sitten pitkää psyoterapiaa.

Lisäksi käytössä on psykoterapian palvelupaketit hinnoitellaan terapian laajuuden perusteella. Nämä jakautuvat tavallisesti suppeaan, kahdeksan käyntikerran terapiapakettiin tai laajaan, 12 käyntikerran terapiapakettiin.

Terapia alkaa ensimmäisen käyntikerran kartoituksella, jonka kustannus on 145 € / 60 minuutin käynti. Jatkon osalta sovitaan erikseen. Voit hakeutua psyko­te­ra­piaan omalla kustan­nuk­sella tai työnan­tajan, työter­veys­huollon tai vakuu­tus­yhtiön maksusi­tou­muk­sella.

Varaa aika

Nettiajanvaraus

Asiakaspalvelu: 010 328 1900. Avoinna ma-pe klo 9-15.
Puhelin­vaihde ma-pe klo 7-20

Salattu sähkö­pos­tiyhteys:Turvaposti

Fax: 09 454 4104

Asiakas­palvelu ma-pe klo 9-15
Puhelin­vaihde  ma-pe klo 7-20