Psykoterapia

Palvelupaketit psykoterapiaan

Psykoterapeuttimme työskentelevät kognitiivisen psykoterapian periaattein. Psykoterapian tuloksellisuuden arvioinnissa käytämme standardoituja mittareita (esim. BDI, BAI, CORE).

Voit hakeutua psykoterapiaan omalla kustannuksella tai työnantajan, työterveyshuollon tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.
(Psykiatria, psykologia, psykoterapia, neuropsykologia)

Suppea psykoterapiapaketti

  1. Psykiatrin diagnostinen haastattelu
  2. Kahdeksan käynnin lyhytterapia
  3. Psykiatrin loppuarvio terapian tuloksellisuudesta ja lausunto

Laaja psykoterapiapaketti

  1. Psykiatrin diagnostinen haastattelu
  2. Psykologin terapia-arvio, jossa arvioidaan reflektiokyky, affektien säätely, muutosvalmius, kiintymyssuhde ja muotoillaan terapian fokus, sis. lausunnon
  3. Kahdentoista käynnin lyhytterapia
  4. Psykiatrin loppuarvio terapian tuloksellisuudesta ja lausunto

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika HYKSin yksityis­sai­raalan Asiakas­pal­ve­lusta puheli­mitse, Turva­pos­titse tai nettia­jan­va­rauksen kautta ks. yhteys­tie­tomme tästä.