Psykiatrinen työkyvynarviointi

1) SUPPEA PSYKIATRINEN TYÖKYVYNARVIOINTI
Paketissa on kyse työkykyyn arvioon perehtyneen psykiatrin ja sairaanhoitajan tutkimuksesta ja arviosta. Pakettiin kuuluu yksi käynti kummallakin asiantuntijalla, laboratoriokokeet ja arvio työkyvystä. Palvelu sisältää psykiatrisen diagnostisen arvion, kuvauksen psyykkisestä toimintakyvystä sekä psykiatrin näkemyksen työkyvystä ja suosituksen jatkotoimenpiteistä. Palvelu käynnistyy psykiatrisen sairaanhoitajan käynnillä, tämän jälkeen toteutuu psykiatrin vastaanotto.

Hinta: 900 €

2) LAAJA PSYKIATRINEN TYÖKYVYNARVIOINTI
Paketti tuottaa tarkan diagnostisen arvion, kuvauksen psykiatrisesta toimintakyvystä, ja häiriöiden vaikutuksesta toimintakykyyn. Se sisältää myös parhaan mahdollisen psykiatrin näkemyksen työhön paluun tai työssä jatkamisen edellytyksistä, hoito- ja kuntoutussuosituksen sekä kannanoton ammatillisen kuntoutuksen oikea-aikaisuuteen. Paketin tuottavat HYKS psykiatrian tulosyksikön työkyvyn arviointipoliklinikan ammattilaiset. Palvelu käynnistyy psykiatrisen sairaanhoitajan käynnillä. Paketti sisältää hoitajan, psykologin ja psykiatrin käynnit, tarvittavat laboratoriokokeet, sekä psykiatrin tekemän lausunnon.

Hinta: 2 000 €

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika HYKSin yksityis­sai­raalan Asiakas­pal­ve­lusta puheli­mitse, Turva­pos­titse tai nettia­jan­va­rauksen kautta ks. yhteys­tie­tomme tästä.