Psykiatrinen työkyvynarviointi

1) SUPPEA PSYKIATRINEN TYÖKYVYNARVIOINTI

Paketissa on kyse työkyvyn arvioon pereh­tyneen psykiatrin tutki­muk­sesta ja arviosta. Pakettiin kuuluu 1-2 käyntiä psykiatrilla, labora­to­rio­kokeet ja arvio työky­vystä. Palvelu sisältää psykiat­risen diagnos­tisen arvion, kuvauksen psyyk­ki­sestä toimin­ta­ky­vystä sekä psykiatrin näkemyksen työky­vystä ja suosi­tuksen jatko­toi­men­pi­teistä.

 

2) LAAJA PSYKIATRINEN TYÖKYVYNARVIOINTI

Paketti tuottaa tarkan diagnos­tisen arvion, kuvauksen psyykkisestä toimin­ta­ky­vystä ja häiriöiden vaiku­tuk­sesta toimin­ta­kykyyn. Se sisältää myös parhaan mahdol­lisen psykiatrin näkemyksen työhön paluun tai työssä jatka­misen edelly­tyk­sistä, hoito- ja kuntou­tus­suo­si­tuksen sekä kannanoton ammatil­lisen kuntou­tuksen oikea-aikai­suuteen

Laaja työkykyarvio alkaa psykiatrin arviokäynnillä. Psykiatrin arviointikäyntejä on yleensä kaksi tai kolme. Tämän lisäksi työkykyarvioon kuuluu psyko­login tai neuropsykologin tutkimus, tarvit­tavat labora­to­rio­kokeet sekä psykiatrin tekemä lausunto.

Työkyvyn arvioinnin hinta määräytyy toteutuneiden käyntien mukaan.

Varaa aika

Nettiajanvaraus

Asiakaspalvelu: 010 328 1900. Avoinna ma-pe klo 9-15.
Puhelin­vaihde ma-pe klo 7-20

Salattu sähkö­pos­tiyhteys:Turvaposti

Fax: 09 454 4104

Asiakas­palvelu ma-pe klo 9-15
Puhelin­vaihde  ma-pe klo 7-20