Pakko-oireisen häiriön tutkimus ja hoito

Sairauden kuvaus

Pakko-oireista häiriötä (OCD) sairastaa arvioiden mukaan 2-3 % prosenttia väestöstä. Tämän sairauden keskeisimmät oireet ovat pakkoajatukset ja pakkotoiminnot.

Pakkoajatukset ovat toistuvasti mieleen tunkeutuvia, epämiellyttäviä ja vieraalta tuntuvia ajatuksia, joita on vaikea poistaa mielestä niiden ahdistavuudesta huolimatta.

Pakkotoiminnat ovat toistuvia toimintaketjuja, joiden tehtävänä on vähentää pakkoajatuksiin liittyvää ahdistuneisuutta. Oireet ovat toistuvia, aikaa vieviä ja häiritsevät henkilön toimintaa ja selviytymistä arjessa.

Sairastunut tunnistaa yleensä oireidensa epätarkoituksenmukaisuuden.

HYKSin Oy on avannut Pakko-oireisen häiriön tutkimukseen ja hoitoon keskittyneen poliklinikan, jonka kautta on mahdollista saada uusimpaan tutkimustietoon pohjautuva lääketieteellinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito. Pakko-oireisessa häiriössä käytetään lääkehoitona mm. serotoniiniaineenvaihduntaan vaikuttavia masennuslääkkeitä. Lääkehoito suunnitellaan aina yksilöllisesti. Lääkehoidon lisäksi voidaan käyttää kognitiivisia terapioita kuten esimerkiksi kognitiivista käyttäytymisterapiaa. Terapiassa keskeistä on omien oireita tuottavien ajatusten, tunteiden ja toimintamallien muuttaminen. Terapiasta saa työkaluja pakko-oireiden hallintaan. Poliklinikalla arvioidaan yksilöllisesti psykoterapian tarve ja sopiva muoto.

Hyödyt ja haitat

Lääkehoidosta hyötyy noin kaksi kolmasosaa potilaista. Serotoniinilääkehoidon haittoja voivat olla päänsärky, pahoinvointi, vatsavaivat ja seksuaaliset haitat (esim. orgasmivaikeus). Käyttäytymisterapiasta saa avun jopa 70 % sairastuneista.

Toipumisaika

Vastetta lääkehoitoon arvioidaan 10–12 viikon kuluttua lääkehoidon aloittamisesta. Käyttäytymisterapia voi olla kestoltaan lyhytterapiaa (alle 20 käyntiä) tai pidempää terapiaa (vuosi tai pidempään).

Poliklinikka

Saat poliklinikaltamme kaikki tarpeenmukaiset palvelut: psykiatrin diagnostisen arvion, tarvittaessa muut tutkimukset (esim. psykologin tai neuropsykologin arvion), hoidon ja kuntoutustarpeen arvion, lääkehoidon aloituksen ja seurannan, potilasopetuksen (tarvittaessa myös läheisille), näyttöön perustuvan psykoterapeuttisen hoidon (kognitiivinen käyttäytymisterapia) ja tarvittavat lausunnot.
Toimipisteitämme on Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella.

Alkuarvio sisältää 1-3 käyntiä psykiatrilla, jonka puitteissa hoito suunnitellaan yksilöllisesti. Käynneistä saa KELA -korvauksen, ja psykoterapiaan on mahdollista hakea KELA:n psykoterapiakuntoutusvaroja.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika HYKSin yksityis­sai­raalan Asiakas­pal­ve­lusta puheli­mitse, Turva­pos­titse tai nettia­jan­va­rauksen kautta ks. yhteys­tie­tomme tästä.