Päihdehoito

Päihdehoidon tavoitteena on arvioida potilaan alkoholin käyttöä sekä psyykkistä ja ruumiillista terveydentilaa, päämääränä joko juomisen vähentäminen tai täysraittius.

Hoito perustuu kognitiivisen ja ratkaisukeskeisen psykoterapian periaatteisiin pohjautuvaan hoitomalliin. Terapiamallissa hyödynnetään potilaan olemassa olevat voimavarat, kyvyt, uskomukset, motivaatio ja sosiaalinen verkosto niin, että potilas pääsee haluamaansa päämäärään. Tarvittaessa käytetään päämäärää tukevaa lääkehoitoa.

Päihdehoitoon voi hakeutua itse tai työterveyshuollon maksusitoumuksella. Työpaikalta hoitoonohjatuille järjestämme sovitun pituisen päihdeseurannan.

Päihdehoitopaketit

Tutkimus ja neuvonta

  1. Sairaanhoitajan alkukartoitus
  2. Psykiatrin tutkimus (sis. laboratoriokokeet)

Suppea päihdehoitopaketti
Kohderyhmä: alkoholin riskikäyttäjät, lisääntyvästä alkoholinkäytöstä kärsivät, käyttäjät joilla työstä poissaoloja alkoholin vuoksi

  1. Psykoterapeutin alkukartoitus
  2. Psykiatrin vastaanotto (laboratoriokokeet)
  3. Psykoterapeutin kolme käyntiä
  4. Psykiatrin loppuarvio, laboratoriokontrolli ja lausunto

Hoidon kesto 6-8 viikkoa

Laaja päihdehoitopaketti
Kohderyhmä: Käyttäjät, joille alkoholista aiheutuu selkeää haittaa

  1. Psykoterapeutin alkukartoitus
  2. Psykiatrin vastaanotto (laboratoriokokeet)
  3. Psykoterapeutin kahdeksan käyntiä
  4. Psykiatrin loppuarvio, laboratoriokoekontrolli ja lausunto

Hoidon kesto 12-14 viikkoa

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika HYKSin yksityis­sai­raalan Asiakas­pal­ve­lusta puheli­mitse, Turva­pos­titse tai nettia­jan­va­rauksen kautta ks. yhteys­tie­tomme tästä.