Nuoren psykologiset palvelut

Räätälöitävät ja kattavat palvelut nuoruusikäisille

Nuoruusikäisillä tarkoitamme nuoria ja nuoria aikuisia eli noin 13-20vuotiaita. Nuoruusiäisille tarkoitetut psykologiset arvioinnit/tutkimukset ovat räätälöitävissä, mutta kattavat useimmiten tunne-elämän arvioinnin ja/tai kognitiivisen tutkimukset.

Tunne-elämän tutkimuksessa arvioidaan nuoren psyykkisen kasvun ikätasoisuutta ja pyritään ymmärtämään mahdollisten kehityksellisten esteiden merkitystä. Tutkimuksen avulla etsitään nuoren kanssa yhdessä tietä kehityksen eteenpäin saattamiseksi.

Kognitiiviset tutkimukset toteutetaan useimmiten tilanteissa, joissa on tarpeellista arvioida oppimisvaikeuksia tai nuoren laaja-alaista toimintakykyä.

Palveluitamme

  • psykologin vastaanotto
  • psykologinen perustutkimus
  • psykologinen laaja tutkimus
  • arvio tarkemman neuropsykologisen tutkimuksen tarpeellisuudesta
  • vanhempien ohjaus/tukikäynnit

Käynnille yksin vai huoltajan kanssa?

Ensimmäisellä käynnillä tulisi olla mukana ala-ikäisen nuoren huoltaja, jolloin laaditaan yhdessä tutkimuskysymykset ja –tavoitteet. Yksilökäyntien jälkeen järjestetään yhteinen palautekeskustelu, jossa käydään läpi tutkimuksessa esiin tulleet teemat ja pohditaan yhdessä kuinka edetä.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika HYKSin yksityis­sai­raalan Asiakas­pal­ve­lusta puheli­mitse, Turva­pos­titse tai nettia­jan­va­rauksen kautta ks. yhteys­tie­tomme tästä.