Luetun ymmärtämisen tutkimus- ja kuntoutus

Tiesitkö, että oikeanlaisten lukemis- ja oppimistekniikoiden hallinnalla voit parantaa ja tehostaa oppimista merkittävästi. Lukemistekniikan parantaminen on sijoitus tulevaisuuteen – siitä hyötyy niin koulussa, opinnoissa kuin työssäkin.

Luetun ymmärtämisen tutkimus- ja kuntoutuspalvelut sopivat yläkoulu- sekä lukioikäisille, opiskelemaan pyrkiville tai lukivaikeuksista kärsiville aikuisille.

Luetun ymmärtämisen tutkiminen

Jos epäilet, että sinulla on lukihäiriö, voimme selvittää häiriön syytä ja sen osuutta lukemisvaikeuksiisi. Tutkimuksissa selviää, miten häiriö tulee ottaa huomioon opinnoissasi. Tutkimiseen tarjoamme kahta vaihtoehtoista pakettia.

1. Luetun ymmärtämisen perustutkimuspaketti

Sisältää WISC:n ja mahdollisesti tarvittaessa muutaman lisäosion testipatterista (lukilasse, nepsy, nsn tms.)

 • Alkukeskustelu 45 min
 • 4 tutkimuskertaa / 45 min per kerta
 • Palautekeskustelu sekä kirjallinen lausunto 45 min
 • Hinta 700 €

2. Luetun ymmärtämisen laaja tutkimuspaketti

Soveltuu lukivaikeuden perusteellisempaan selvittämiseen.
Sisältää WISC:n, soveltuvin osat Nepsyn testiosioita sekä lukemiseen, laskemiseen ja nimeämiseen liittyviä lisätehtäviä.

 • Alkukeskustelu 45 min
 • 7 tutkimuskertaa / 45 min
 • Palautekeskustelu sekä kirjallinen lausunto 45 min
 • Hinta 900 €

Luetun ymmärtämisen kuntoutus

Kuntoutuksen painopiste on opettaa lukijaa etsimään tekstistä olennainen sisältö,
ymmärtämään erilaiset tekstityypit sekä ymmärtämään, että luetun ymmärtäminen paranee aktiivisella lukuotteella.

Kuntoutuksessa luettavaa tekstiä pyritään jäsentämään, yksinkertaistamaan ja tiivistämään luetun ymmärtämisen parantamiseksi. Kuntoutus voi olla hyödyllistä paitsi hankaluuksien korjaamisessa, myös yleisten oppimistaitojen kohentamisessa.

1. Luetun ymmärtämisen yksilökuntoutuspaketti

 • 10 kertaa /45min
 • Hinta yhteensä 1200 €

2. Luetun ymmärtämisen kuntoutuspaketti kahdelle

 • kuntoutettavia on kaksi samassa ryhmässä
 • 10 kertaa /45min
 • Hinta yhteensä 850 € / henkilö

Luetun ymmärtämisen tutkimus- ja kuntoutuspalveluita tuottaa psykologi Paul Lindroos. Paulilla on monipuolinen kokemus lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä. Erityisesti lukivaikeuksien tutkiminen ja kuntouttaminen on Paulin mielenkiinnon kohteena. Paul ottaa sujuvasti vastaan sekä suomen- että ruotsinkielisiä asiakkaita.

Valitaksesi oikeanlaisen palvelun voit kysyä neuvoa asiakaspalvelustamme tai suoraan Paul Lindroosilta