Imuteiden korjaava kirurgia

Uusimmat hoitomentelmät ja kansainvälinen yhteistyö tasokkaan hoidon taustalla

Imuteiden korjaava kirurgia on kehittynyt viime aikoina nopeasti. HYKS plastiikkakirurgian osastolla on imutiekirurgiaan keskittynyt työryhmä, joka toimii aktiivisesti kansainvälisessä yhteisössä.

Moniammatillinen työryhmä

Imutiesairauksien hoito on moniammatillista, johon liittyvät geneetikot, infektiolääkärit, sisätautilääkärit ja kuntoutushenkilökunta.

Yksilöllinen hoito

Imutieongelman ilmetessä vaivan syy tutkitaan tarkasti uudenaikaisilla menetelmillä. Potilaille suunnitellaan yksilöllinen hoito parhaan tiedon mukaisesti. Käytettävissä ovat kuntouttava hoito, mini-invasiiviset toimenpiteet ja tarvittaessa jopa mikrokirurgiset imuteiden korjaavat leikkaukset tai imusolmukesiirrot.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika HYKSin yksityis­sai­raalan Asiakas­pal­ve­lusta puheli­mitse, Turva­pos­titse tai nettia­jan­va­rauksen kautta ks. yhteys­tie­tomme tästä.