Neurologia

Neurologian erikoisalaan kuuluu hermoston eli aivojen, selkäytimen ja ääreishermojen sekä lihassairauksien tutkiminen, hoito ja kuntoutus.

Tavallisia neurologisia oireita ovat päänsärky, lihasheikkous, kömpelyys, huimaus, vapina ja puutuminen. Neurologiset sairaudet voivat aiheuttaa myös havaintokyvyn, loogisen ajattelun, puheen tuottamisen tai ymmärtämisen sekä asioiden tunnistamisen ja muistin häiriöitä. Myös kohtaukselliset oireet, kuten tietyt näköhäiriöt ja tajuttomuus-kouristuskohtaukset, kuuluvat neurologisten oireiden kirjoon.

Merkittävä neurologiaan kuuluva sairausryhmä on aivoverenkiertohäiriöt eli aivoinfarkti ja aivoverenvuoto. Muita varsin yleisiä, pitkäaikaisia neurologian alaan kuuluvia sairauksia ovat mm. migreeni ja epilepsia. Tavallisin neurologinen autoimmuunisairaus on MS-tauti. Ikääntymisen myötä yleistyvät liikehäiriösairaudet kuten Parkinsonin tauti ja muistisairaudet kuten Alzheimerin tauti. Lisäksi neurologian erikoisalaan kuuluu koko joukko harvinaisempia tautiryhmiä, mm. perinnöllisiä lihastauteja ja rappeumasairauksia.

Neurologisia palveluitamme ovat:

  • Neurologisten oireiden tutkiminen ja hoito
  • Kroonisen migreenin Botox-pistokset ja hoitoarviot (mikäli kyseessä on ensimmäinen kerta, vaaditaan aina ensin arviokäynti, jolloin tarkistetaan päänsärkypäiväkirja, aiemmat hoitotoimenpiteet ja niiden teho).
  • Mikäli tarvitse aiemmin diagnosoituun dystoniaan (blefaropsasmi eli luomikouristus tai kervikaalidystonia) tai hemifakiaalispasmiin botuliinipistoshoitoa, ole hyvä ja ota yhteyttä ensin asiakaspalveluun.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika HYKSin yksityis­sai­raalan Asiakas­pal­ve­lusta puheli­mitse, Turva­pos­titse tai nettia­jan­va­rauksen kautta ks. yhteys­tie­tomme tästä.