Aivojen syvien osien stimulaatioleikkaukset

Aivojen syvien osien stimulaatioleikkaukset eli DBS (Deep Brain Stimulation)

Milloin toimenpide on aiheellinen?

Aivojen syvien osien stimulaatiota käytetään vaikeiden aivoperäisten liikehäiriöiden hoitamisessa. Yleisimmin toimenpide tehdään Parkinsonin taudin oireiden lievittämiseksi, jolloin usein saadaan helpotusta vapinaan ja tilanvaihteluihin. Lääkitystä päästään usein vähentämään merkittävästi. Hoitomuotoa käytetään myös vaikean vapinan (essentielli tremor) sekä kaularangan dystonian hoitamisessa.

Hyödyt ja haitat

Toimenpiteessä kaksi (poikkeustapauksissa yksi) elektrodia viedään syvälle aivokudokseen. Elektrodit yhdistetään ihon alle tulevaan akkuun, joka samalla ohjaa elektrodien kautta tulevaa sähkövirtaa. Syväaivostimulaatiohoidon hyöty on oireiden lievittymisessä, varsinainen parantava hoito se ei ole.

Toimenpide on vaativaa neurokirurgiaa, jossa keskeistä on toimenpiteen huolellinen suunittelu ja toimenpiteessä käytettävien elektrodien tarkka sijoittaminen haluttuun kohteeseen. Itse toimenpiteeseen liittyy verenvuodon riski joka on noin 1% ja voi johtaa halvausoireeseen. Lisäksi infektioriski on 5%:n luokkaa. Syväaivostimulaatio voi aiheuttaa puhevaikeutta ja näköhäiriöitä, nämä oireet kuitenkin pääsääntöisesti väistyvät kun stimulaatiota säädetään tai se keskeytetään.

Hoidon kesto

Leikkaus kestää 5-7 tuntia ja se tehdään pääosin hereillä, paikallispuudutuksessa ja pienin osin nukutuksessa. Sairaalajakson pituus on tavallisesti noin 5-7 vuorokautta. Toimenpiteeseen liittyy säätötoimenpiteitä, jotka pääsääntöisesti tehdään neurologien toimesta neurologian klinikassa. Näitä säätöjaksoja on 3kk:n ja 6kk:n kuluttua leikkauksesta

Toipumisaika

Toipuminen on yksilöllistä ja voi kestää muutamasta viikosta useampaan.