Yksityinen synnytys

Palvelupaketti turvalliseen ja laadukkaaseen synnytykseen

Tarjoamme koko raskauden seurantaan, synnytykseen sekä äidin ja lapsen synnytyksen jälkeiseen hoitoon liittyvät palvelut. Lääkärin ja kätilön vastaanotot sekä ultraäänitutkimukset alkuraskaudesta alkaen toteutetaan ilta-aikaan tai viikonloppuisin. Yksityispotilaat hoidetaan samojen periaatteiden mukaan kuin muutkin Hyvinkään sairaalan synnyttäjät.

Synnytys Hyvinkään sairaalassa

Hyvinkään sairaala on keskussairaalatasoinen yksikkö, joka sijaitsee 50 km Helsingistä pohjoiseen hyvien kulkuyhteyksien päässä lentoasemalta ja rautatieaseman lähellä. Sairaalassa on aikaansa seuraava synnytys- ja naistentautien toiminta ja käytettävissämme ovat korkeatasoiset uudet tilat ja laitteet. Sairaalassa on ympärivuorokautinen naistentautien, anestesiologian ja lastentautien lääkäripäivystys.
Synnytyssalit ovat ajanmukaisia, henkilökunta hyvin koulutettua ja kokenutta. Synnytykset hoidetaan perheiden arvoja kunnioittaen ja vauvamyönteisesti varhaista vuorovaikutusta tukien. Synnytyskivun hoidossa otetaan huomioon synnyttäjän yksilölliset toiveet ja tarpeet.

Lääkkeellisiä kivunlievitysvaihtoehtoja ovat kipulääkkeet, ilokaasu, paikallispuudutukset sekä epiduraali- ja spinaalipuudutus. Lääkkeettöminä kivunlievitysvaihtoehtoina tarjoamme TENS -laitteen käyttöä, akupainantaa sekä aquarakkuloita. Synnytysosastollamme on myös erillinen ammehuone, jossa synnyttäjä voi nauttia veden antamasta avusta synnytyksen avautumisvaiheessa.

Osaston toiminnassa noudatamme WHO:n ja UNICEF:in Vauvamyönteisyys-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on luoda parhaat mahdolliset edellytykset imetykselle sekä varhaisen vuorovaikutuksen käynnistymiselle. Kodinomainen ympäristö luo hyvät edellytykset vanhempi-lapsi –suhteen kehittymiselle. Toiminnan lähtökohtana on ympärivuorokautinen vierihoito, jolloin vastasyntynyt ja äiti ovat jatkuvasti yhdessä ja joka mahdollistaa lapsentahtisen imetyksen. Vuodeosastolla on kahden ja neljän hengen huoneita. Perhehuoneita on käytettävissä osaston paikkatilanteen mukaan.

Yksityisen synnytyksen edellytykset

Hyvinkään sairaalaan voivat tulla synnyttämään naiset, joilla ei ole vakavia sairauksia. Mikäli synnyttäjillä on jokin seuraavista, synnytys ei ole mahdollinen Hyvinkäällä: merkittävä liikalihavuus (BMI≥45), I tyypin diabetes, myastenia gravis, vuotohäiriösairaus, kolmosraskaus, alkoholi- ja/tai huumeriippuvuus, vakavat yleissairaudet (sydän-, munuais-, maksa-, ym.).

Toimintamalli

Ensikäynti voi tapahtua raskausviikolta 12 lähtien koska tahansa, kuitenkin viimeistään raskausviikolla 36. Tällä käynnillä perhe tapaa sekä lääkärin että kätilön. Ultraäänitutkimuksella selvitetään raskauden senhetkinen tilanne, tutkitaan laboratorionäyttein Suomen neuvolatoiminnan mukaiset virusvasta-ainenäytteet ja suunnitellaan tuleva raskauden seuranta sekä synnytys. Alatiesynnytys on aina ensisijainen synnytystapa, keisarileikkaus on mahdollinen vain lääketieteellisin perustein.

Raskausviikolta 36 lähtien raskaana olevan olisi hyvä asua Hyvinkään sairaalan läheisyydessä. Loppuraskautta seurataan viikoittaisilla kätilön vastaanotoilla, lääkärivastaanottoja on tarpeen mukaan. Synnytyksen jälkeen lapsivuodeosastolla ollaan keskimäärin 3 vuorokautta, keisarileikkauksen jälkeen 4 vuorokautta. Lastenlääkäri tarkastaa vauvan ennen kotiinlähtöä.
Sairaalasta kotiutumisen jälkeen on suotavaa olla kohtuullisen matkan päässä sairaalasta vielä viikon ajan, jolloin hoitava lääkäri vielä tapaa perheen.

Mikäli synnytys käynnistyy aiemmin kuin viikolla 36, synnytyksen tulee tapahtua lähimmässä synnytyssairaalassa, eikä synnytystä voida hoitaa yksityisesti.

Hinnat

Ensikäynnistä veloitetaan 1000 eur. Tämän jälkeen tehtävät neuvolakäynnit (60 min) raskausviikolle 36 asti maksavat 94 eur ja lääkärivastaanotot (45 min) 194 eur. Ultraäänitutkimuksesta laskutetaan 180 eur. Tarvittavat erilliset laboratorio- ja kuvantamistutkimukset laskutetaan erikseen, samoin mahdolliset toimenpiteet.
Raskausviikosta 36 lähtien neuvola- ja lääkärikäynnit sekä tarvittavat tutkimukset kuuluvat synnytyspakettiin. Alatiesynnytyksestä veloitamme 7500 eur, keisarileikkauksesta 9500 eur. Kaksosten synnytys alatiesynnytyksellä tai keisarinleikkauksella 9500 eur. Hinta sisältää äidin ja lapsen sairaalahoidon vuodeosastolla 5 päivään asti, mahdollinen pidempi hoito tai tarvittavat erityistutkimukset ja hoidot (jotka ovat erittäin harvinaisia) veloitetaan erikseen.

Tietoa ulkomaalaisten synnytyksistä

Ulkomaalaiset Suomessa asuvat äidit tai äidit EU/ETAn tai Sveitsin alueelta

Synnyttävä äiti, jolla on vakituinen asuinpaikka Suomessa saa käyttää julkista terveydenhoitoa kuin kuka tahansa muukin suomalainen. Raskaana olevan äidin ensikontakti on tällöin Äitiysneuvola. 

Äiti, joka tulee Euroopan unionin tai ETAn alueelta voi hakea ennakkolupaa synnytykseen Suomen julkisessa terveydenhuollossa oman maansa paikalliselta terveysviranomaiselta (lomake S2). Jäsenvaltioista tulevat äidit saavat julkisen terveydenhuollon palvelut Suomessa samojen periaatteiden mukaan kuin suomalaisetkin.

Euroopan ulkopuolelta tulevat äidit

Synnytys voidaan järjestää yksityisesti HYKSin Oy:n kautta.

Hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika HYKSin yksityis­sai­raalan Asiakas­pal­ve­lusta puheli­mitse, Turva­pos­titse tai nettia­jan­va­rauksen kautta ks. yhteys­tie­tomme tästä.