Gynekologiset syövät

Milloin toimenpide on aiheellinen?

Gynekologisten syöpien leikkauksia suorittavat gynekologisiin syöpiin erikoistuneet gynekologit. Syövänhoidossa on tarjolla yhä enemmän ja yhä tehokkaampia hoitovaihtoehtoja. Oikean hoidon valinnassa tarvitaan tarkka tieto kasvaintaudin sijainnista, levinneisyydestä ja solutyypistä. Hoidon suunnittelu tapahtuu moniammatillisessa asiantuntijatiimissä, johon kuuluu syöpäsairauksiin erikoistuneen naistentautien erikoislääkärin lisäksi kuvantamistutkimuksen tekemiseen ja tulosten tulkintaan perehtynyt erikoislääkäri sekä patologi.

Hoitomuodot

Hoitomuotoina ovat leikkaushoito, solunsalpaajahoidot, sädehoito ja hormonihoidot. Joissakin tapauksissa käytetään myös täsmälääkkeitä. Leikkaushoidossa mini-invasiiviset leikkaustekniikat eli laparoskopia ja robottiavusteinen laparoskopia sekä hedelmällisyyden säilyttävät leikkaukset ovat lisääntyneet. Lääketieteellisen hoidon tukena on yksilöllinen hoitotyö ja potilaista huolehtiminen.

Gynekologisen syövän leikkaus

Gynekologisia syöpiä on erilaisia ja niiden hoito määritellään aina yksilöllisesti.

Kohdunrunkosyöpä on yleisin gynekologinen syöpä. Gynekologisen syövän perushoitona on leikkaus. Leikkaushoidossa poistetaan syöpäkasvain ja sen ympäriltä tervettä kudosta estämään kasvaimen paikallinen leviäminen. Leikkauksen aikana voidaan myös selvittää, onko syöpä levinnyt lähellä oleviin kudoksiin ja imusolmukkeisiin. Tarvittaessa voidaan poistaa myös lähimpiä imutiehyeitä ja -solmukkeita. Leikkauksen laajuus vaihtelee syövän kasvutavan, koon, levinneisyyden ja sijainnin mukaan.

Leikkaus voi olla ainoa hoitokeino, mutta usein sen lisäksi annetaan säde- tai lääkehoitoja tai molempia. Lisähoidot voidaan antaa ennen leikkausta (neoadjuvanttihoito) tai leikkauksen jälkeen (perioperatiivihoito), kun lopullinen levinneisyys on tiedossa.

Syöpäkasvaimesta saattaa irrota syöpäsoluja muualle elimistöön joissakin syöpätaudeissa hyvin varhaisessa vaiheessa, ja tätä ei voida leikkauksella estää. Lisähoidoilla voidaan kuitenkin tuhota irrallisia syöpäsoluja.

Hyödyt ja haitat

Gynekologisten syöpien hoidossa saatavan hyödyn arvioidaan ylittävän aina mahdollisesta toimenpiteestä aiheutuvan haitan.

Toimenpiteen kesto

Gynekologisten syöpien leikkausten kesto vaihtelee suuresti riippuen potilaan yleiskunnosta, painosta, syöpätyypistä, levinneisyysasteesta ja leikkaustavasta. Yleensä leikkaukset kestävät 1,5 tunnista kolmeen tuntiin.

Toipumisaika

Toipumisaika on yksilöllinen. Paikallisten syöpien tähystystekniikalla tehdystä leikkauksesta toipuminen kestää keskimäärin kolme viikkoa, avoleikkauksesta ja laajempien leikkausten jälkeen neljästä viikosta ylöspäin.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika HYKSin yksityis­sai­raalan Asiakas­pal­ve­lusta puheli­mitse, Turva­pos­titse tai nettia­jan­va­rauksen kautta ks. yhteys­tie­tomme tästä.