Ajokyvyn lääketieteellinen selvittäminen

Tarjoamme erityisosaamista tilanteissa, joissa halutaan selvittää tai arvioida kuljettajan ajokykyä ja terveyttä. Ajoterveysselvitys käynnistyy liikennelääketieteen erityispätevyyden omaavan lääkärin vastaanotolla, jossa arvioidaan kokonaistilanne sekä mahdollisten jatkotutkimusten tarve. Palvelua voivat hyödyntää sekä yksityisasiakkaat että yleis- ja erikoislääkärit, jotka kokevat tarvitsevansa apua hankalissa ajoterveysarvioissa.

Ulkopuolisen suorittama ajoterveysarvio saattaa myös tukea potilaan ja lääkärin välistä suhdetta tapauksissa, joissa yksilön subjektiivisiin oikeuksiin joudutaan puuttumaan lain ja asetusten perusteella. Joissakin tapauksissa arvio edellyttää myös seurantaa tai ajokokeen ehdottamista. Ongelmatilanteissa on usein helpompaa, että arvioijat ovat rutinoituneita arvion tekemiseen.