Kävelyanalyysi

Kävely on automatisoitunut liikemalli, jossa lihasten ja hermoston pitää toimia tarkasti ja synergisesti. Kun kävelyssä on ongelmia, kävelyanalyysi auttaa tunnistamaan kävelyn ongelmat ja ongelmien syyt. Kävelyanalyysi mahdollistaa toimenpiteiden oikea-aikaisen suunnittelun ja niiden vaikuttavuuden objektiivisen seurannan.

Kävelyanalyysi:

 • Perustuu infrapunakameroihin, jotka seuraavat ihoon kiinnitettyjen markkerien liikettä kolmessa ulottuvuudessa (3D-liikeanalyysi)
 • Mittaa nivelkulmia ja kehoon kohdistuvia voimia kävelyn eri vaiheissa
 • Mittaa lihasten toimintaa elektromyografialla (EMG)

Kuka hyötyy kävelyanalyysistä?

Kävelyanalyysistä hyötyvät itsenäisesti tai apuvälineellä liikkuvat potilaat, joilla on

 • CP-vamma
 • MMC (Meningomyeloseele-vamma)
 • hankittu aivo- tai selkäydinvamma
 • muu neurologinen tai ortopedinen erityisongelma
 • Kävelyanalyysiin liittyy aina kliininen tutkimus, jonka avulla mitataan nivelten liikelaajuudet, lihasvoimat ja spastisuus.

Millaisissa tilanteissa kävelyanalyysi kannattaa tehdä?

 • Tarvitaan yksityiskohtaista kävelyn kehityksen seurantaa
 • Suunniteltu ortopedinen leikkaus saattaa muuttaa kävelykykyä (esim. skolioosikirurgia)
 • Harkitaan kirurgista toimenpidettä kävelykyvyn parantamiseksi (esim. monitasokirurgia)
 • Harkitaan kirurgista korjausta merkittäviin alaraajojen virheasentoihin
 • Suunnitellaan optimaalista alaraajan tukiratkaisua
 • Arvioidaan objektiivisesti spastisuuden hoidon tai kuntoutusjakson vaikutuksia

Moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä

Asiantuntijatyöryhmä tulkitsee yhdessä mittaustulokset ja suunnittelee hoito- ja kuntoutustoimenpiteet. Työryhmään kuuluu biomekaniikan asiantuntija, fysioterapeutteja, neurologeja, ortopedeja, kliininen neurofysiologi ja insinööri.