Lasten ja nuorten sairaudet

Tervetuloa hyvään hoitoon HYKS Lasten ja nuorten toimialan palveluihin. Lastenklinikassa hoidetaan keskitetysti monia lasten kaikkein vaikeimpia sairauksia koko Suomen alueella. Tuotamme hyvin laajasti lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon palveluita.

Suomessa potilas ja perhe voivat vapaan valinnan kautta ja yhteisymmärryksessä lähettävän lääkärin kanssa hakeutua hoitoon joko julkisen terveydenhuollon lähetteellä tai yksityisesti HYKSin Oy:n kautta.

Lasten ja nuorten sairauksien piiriin luetaan yleensä alle 16-vuotiaat. Ikäraja voi hieman vaihdella erikoisalakohtaisesti. Asiakaspalvelumme auttaa oikean hoitopaikan löytämisessä.

Esimerkkejä laajasta palvelutarjonnastamme on lueteltu alla erikoisalakohtasesti.

Endokrinologia ja diabetes

Suomen laajin endokrinologitiimi, joka kehittää potilashoitoa myös aktiivisen tutkimuksen kautta. Palveluitamme mm.

 • sukupuolikehityshäiriöiden diagnostiikka
 • harvinaiset endokriiniset sairaudet ja niiden diagnostiikka
 • hyperinsulinismin hoito
 • syöpähoitoihin liittyvien endokrinologisten ongelmien hoito
 • hypokalsemian hoito uusin lääkkein

Lasten keuhkosairaudet

Erityisosaamista lasten vaikea-asteisten keuhkosairauksien diagnostiikassa ja hoidossa. Toimimme tiiviissä yhteistyössä muiden lastentautien erityisosaajien kanssa ja kiinteä yhteistyö unilaboratoriotoiminnan kanssa mahdollistaa korkeatasoisen hengitystukipotilaiden hoidon.

Lastenkardiologia

Lasten sydänvikojen ja sydänsairauksien diagnostiikka, hoito ja seuranta. Muita palveluitamme ovat mm.

 • katetri-interventiot (esimerkiksi eteisväliseinäreiän sulut, läppäahtaumien pallolaajennus jne.)
 • rytmihäiriöiden hoito katetriteitse
 • sikiön sydäntutkimukset

Lasten sydänkirurgia

Suomessa lasten avosydänkirurgia on keskitetty Hyksin Lastenklinikalle, jossa tehdään vuosittain noin 330 sydänleikkausta, joista 240 on avosydänleikkauksia. Lasten sydänleikkauksista noin kaksi kolmasosaa tehdään alle vuoden ikäisille vauvoille. Näistä vajaa puolet on alle kuukauden ikäisiä. Nykyään käytännössä kaikki lasten sydänviat ovat kirurgisen hoidon piirissä.

Hyksin Lasten sydän- ja elinsiirtokirurgian yksikkö on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu huippuluokan yksikkö. Se on kokoluokassaan pohjoismaiden suurin ja sijoittuu vaativien leikkausten tuloksissa Euroopan kolmen parhaan kärkeen ( TGA ja Norwood I).

Sydänleikkauksen haasteellisuutta kuvaa se, että lapsen sydän on suurin piirtein lapsen oman nyrkin kokoinen. Haasteellisimpia sydänleikkauksia ovat mm. Double Switch -leikkaukset, joita tehdään lapsille, joilla sekä sydämen kammiot että suuret suonet ovat synnynnäisesti vaihtaneet paikkaa. Muita haastavia leikkauksia ovat tietyt keuhkovaltimopuutosten leikkaukset ja monimutkaisten yksikammioisten sydänten leikkaukset.

Tutustu tarkemmin seuraaviin palveluihimme:

Syöpä- ja veritaudit

Lasten ja nuorten syövän hoitotulokset ovat Suomessa kansainvälisesti korkeaa tasoa. Suomessa lasten yleisimmät syövät ovat akuutti lymfoblastileukemia (ALL), pahanlaatuiset aivokasvaimet, neuroblastooma, nefroblastooma eli Wilmsin tuumori ja osteosarkooma eli luusyöpä. Hoidamme myös lasten harvinaisia verisairauksia, vaikea-asteisia hyytymissairauksia sekä immuunivajavuuksia.

Syövän hoitomuodot ovat solunsalpaajahoito, kirurginen hoito ja sädehoito erilaisina yhdistelminä sekä kantasolusiirrot. Keskeisiä syövän hoidossa ovat myös pahoinvoinnin ehkäiseminen, kivun hoito, aliravitsemuksen hoito, leikkauksen jälkeinen hoito sekä infektioiden ehkäiseminen ja hoito.

Lääketieteellinen hoito ei yksin riitä, vaan sen tueksi tarvitaan korkeatasoista hoitotyötä ja huolenpitoa. Syöpää sairastavia lapsia ja nuoria hoidetaan kokonaisvaltaisesti ja hoidon piirissä on potilaan koko perhe. Tieto lapsen tai nuoren sairastumisesta syöpään koskettaa koko perhettä ja mullistaa perheen arjen. Yleensä vanhemmat viettävät paljon aikaa sairaalassa lapsensa kanssa ja perhe on osallisena hoidossa. Henkilökunta auttaa perheitä sopeutumaan tilanteeseen ja tukee perheitä monin eri tavoin.

Reumasairaudet

Lastenreuma ei ole yksi ja yhtenäinen tauti, vaan sen oireet, vaikeus ja kesto vaihtelevat suuresti eri potilailla. Lastenreuman yleisin tautimuoto on harvojen nivelten lastenreuma eli oligoartriitti. Lastenreuma on tavallisimmillaan pienten lasten tauti eli noin puolet potilaista sairastuu alle 5-vuotiaana ja keskimäärin sairastutaan 7-vuotiaana.

Lastenreuman hoidossa tavoitteena on tulehduksen rauhoittaminen, normaalin kasvun ja kehityksen turvaaminen sekä pysyvien vaurioiden estäminen. Lapsilla reumaattinen tulehdus saattaa jopa sammua ennen aikuisikää pitkäksi aikaa, mahdollisesti jopa kokonaan.

Lastenkirurgia

Pohjoismaiden suurimmassa lastenkirurgisessa yksikössä hoidamme kaikkia lastenkirurgisia sairauksia ja kehitysanomalioita. Tavanomaiset lastenkirurgiset leikkaukset tehdään yleensä päiväkirurgisesti.

Hoidamme valtakunnallisesti keskitettynä mm. lasten avosydänkirurgian sekä osan vaikeimmista ja harvinaisimmista lasten gastrokirurgisista, urologisista ja ortopedisistä taudeista.

Tuotamme myös valtakunnallisia konsultaatiopalveluita ja hoidamme vaikeimmista synnynnäisistä sisäelinten, uro-genitaalien, tuki- ja liikuntaelinten sekä hermoston rakennepoikkeavuuksista sekä verisuonianomalioista kärsiviä potilaita. Lisätietoa lasten sydänkirurgiasta on yllä lasten sydänkirurgian kohdassa.

Muita palveluitamme:

 • lasten moniammatillinen syöpäkirurgia
 • lasten mahasuolikanavan ja virtsateiden toiminnan häiriöiden tutkiminen ja hoito
 • lasten synnynnäisten selkäydinvammojen hoito moniammatillisesti

Lastenpsykiatria

Lasten mielenterveysongelmat ilmenevät monella tavalla, mm. käyttäytymishäiriöinä, keskittymisvaikeuksina, ylivilkkautena, ahdistuneisuutena, masentuneisuutena, pelkotiloina ja vaikeimmillaan psykoottisina oireina.

Lastenpsykiatrinen hoito räätälöidään aina lapsen ja perheen hoidon tarpeiden perusteella ottamalla huomioon myös lähiympäristö. Hoito on usein pitkäaikaista, ja hoitoprosessin eri vaiheissa käytetään erilaisia hoitomuotoja. Hoidon keskeisenä tavoitteena on lisätä ympäristön aikuisten kykyä ymmärtää lapsen oireilun taustaa ja auttaa häntä löytämään parempia keinoja ilmaista tunteitaan ja toimia haastavissa tilanteissa.

Palveluitamme ovat mm.

 • lastenpsykiatrinen arvio
 • mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden hoito
 • käyttäytymisen säätelyn häiriöiden hoito
 • neuropsykiatristen häiriöiden hoito
 • pienten lasten psykiatria
 • lasten pahoinpitelyjen ja seksuaalisen hyväksikäytön oikeuspsykiatriset tutkimukset

Lastenneurologia

Pohjoismaiden suurimmassa lastenneurologian klinikassamme on Suomen ainoa keskitettyihin lastentauteihin liittyvä neurologian tutkimus- ja hoitoyksikkö.

Tutustu seuraaviin palveluihimme

 • Lapsen vaikea epilepsia
 • Lapsen vaikea migreeni

Liikelaboratorio on osa Suomen johtavaa lasten liikuntavammojen hoidon ja kuntoutuksen neuro-ortopedista erityisosaamiskeskusta. Vastaavaa osaamiskeskusta ei ole muualla Suomessa. Liikelaboratoriolla on valtakunnallinen potilashoidon vastuu (yli 150 kävelyanalyysimittausta vuosittain). Liikelaboratorio on osa kansainvälistä verkostoa, joka edistää korkealaatuista tutkimusta ja kehittää vaikuttavia hoito- ja kuntoutusmuotoja.

Tutustu tarkemmin

 • Kävelyanalyysi

Muita lastenneurologisia palveluitamme:

 • hermo-lihastautien ja etenevien aivotautien hoito
 • CP:n ja muiden liikuntavammojen ja –häiriöiden tutkimus-, hoito- ja kuntoutusyksikkö, jolla on
 • neuro-ortopedista erityisosaamista. Yksikössämme on Suomen ainoa liikeanalyysilaitteisto.
 • autismiin keskittyvä tutkimus- hoito- ja kuntoutusyksikkö
 • kehityshäiriöiden, kuten hitaan kehityksen ja oppimishäiriöiden hoito
 • perinnöllisten neurologisten sairauksien hoito
 • neuropsykiatristen pulmien tutkimus- ja hoito ja kuntoutusyksikkö yhdessä lastenpsykiatrian
  kanssa

Muita hoitopalvelualueita lasten ja nuorten sairauksissa

 • Vatsan ja suoliston sairauksien tutkimus ja hoito
 • Metaboliset sairaudet eli harvinaisten aineenvaihduntasairauksien tutkimus ja hoito
 • Luustometaboliset sairaudet eli luuston sairauksien tutkimus ja hoito

Tuotamme myös muita lasten ja nuorten sairauksiin liittyviä hoitoja. Lisätietoja saat asiakaspalvelustamme.

Lääkärimme erikoisaloittain näet tästä.

Lapsen vaikea epilepsia

Lastenneurologinen yksikkö on erikoistunut lasten ja nuorten vaikeahoitoisen epilepsian hoitoon, konsultointiin sekä epilepsian leikkaushoitoon yhteistyössä HYKS neurokirurgian ja neurologian klinikan kanssa. Lue lisää