Hematologia

Hematologin eli verisairauksien erikoislääkärin vastaanotolle voi hakeutua, jos verenkuvassa on todettu tai epäillään normaalista poikkeavaa tilaa kuten anemiaa tai muutoksia valkosolujen tai verihiutaleiden määrässä. Oireina voi olla väsymystä, suorituskyvyn laskua, kuumeilua, laihtumista tai verenvuototaipumusta.

Veren sairaus voi kohdistua joko veren soluihin tai veren plasmaan. Potilaat tutkitaan perusteellisesti ja usein otetaan näytteitä myös luuytimestä. Näytteet tutkitaan veritautien diagnostiikkaan erikoistuneissa laboratorioissa, jotta diagnoosi voidaan asettaa ja hoitoihin päästään nopeasti. Pahanlaatuisten veritautien hoidot ovat kehittyneet viime vuosina merkittävästi ja suuri osa potilaista voidaan parantaa joko solunsalpaajahoidoilla tai kantasolujensiirroilla.

Veren hyytymishäiriöt

Veren hyytymishäiriöihin erikoistunut lääkäri on keskittynyt tukos- ja verenvuoto-ongelmien kokonaisvaltaiseen arvioon ja hoitoon. Tavoitteena voi olla tukosalttiuden selvittäminen, tukosten ennaltaehkäisy tai seuranta tai esimerkiksi hyytymishäiriöpotilaan valmistelu toimenpiteeseen.

Hyytymishäiriöyksikkö on Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Hematologian klinikan alaisuudessa työskentelevä ainutlaatuinen työryhmä, jonka muodostavat Suomen johtavat veren hyytymishäiriöiden asiantuntijat. Tehtävinä ovat varhainen hyytymishäiriöiden tunnistaminen sekä diagnostiikan, hoidon ja seurannan kehittäminen kansainvälisten käytäntöjen mukaan.

Terveydenhuollon ammattilaiset voivat konsultoida hyytymishäiriöyksikköä koko Suomen alueella. Palvelun ydintoimintoja ovat konsultaatiot ja potilasneuvonta, sekä yhteistyö eri erikoisalojen kanssa.

Tyypillisesti hyytymishäiriöyksikössä hoidettavia ongelmia ovat tukosten ehkäisy, antikoagulaatiohoidon valinta ja seuranta, laskimotukosten ja keuhkoveritulpan jatkohoito, tukosalttiuden (trombofilia) selvittely ja tukosten ilmaantuminen perinteisestä lääkityksestä huolimatta. Muita palveluita ovat vaikeiden hyytymishäiriöpotilaiden valmistelu toimenpiteisiin ja toipilasajan seuranta, verenvuotokomplikaatioiden hoito ja laboratorioseuranta sekä perinnöllisten ja muiden verenvuototautien hoito ja seuranta.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika HYKSin yksityis­sai­raalan Asiakas­pal­ve­lusta puheli­mitse, Turva­pos­titse tai nettia­jan­va­rauksen kautta ks. yhteys­tie­tomme tästä.