Mahalaukun ja haiman kasvainten leikkaushoito

Milloin toimenpide on aiheellinen?

Mahalaukun syövässä parhaat hoitotulokset saavutetaan silloin, kun kasvain ei ole levinnyt mahalaukun ulkopuolelle. Pinnallisia syöpiä lukuun ottamatta potilaat saavat yleensä ennen leikkausta lääkehoitojakson syöpätautien yksikössä. Mahasyövässä leikkaus on ainoa sairaudesta paranemisen mahdollistava hoitomuoto.

Hoidon tavoitteena on poistaa mahalaukun kasvain sekä mahalaukun ympärillä olevat imusolmukkeet. Hoito valitaan aina tapauskohtaisesti. Mahalaukun alaosan kasvaimissa mahalaukkua ei aina tarvitse poistaa kokonaan.

Haimakasvaimissa haimasta poistetaan yleensä joko oikea tai vasen puoli. Haiman pään kasvaimissa leikkauksessa joudutaan poistamaan myös pohjukaissuoli sekä sappitiet ja rakentamaan uudelleen kulkuyhteys ruoalle, sappinesteelle ja haimanesteelle. Myös haimasyövässä leikkaus on ainoa sairaudesta paranemisen mahdollistava hoitomuoto.
Hoidon tavoitteena on poistaa haimakasvain ja sen lähiympäristössä olevat imusolmukkeet. Jos kasvain on kookas tai lähellä ylävatsan verisuonia on käytäntönä antaa ennen leikkausta lääkehoitojakso syöpätautien yksikössä.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että leikkausmääriltään pienissä yksiköissä hoitotulokset ovat huonommat kuin suuren volyymin yksiköissä. Tästä syystä mahalaukun ja haiman kasvainten kirurgia on pyritty keskittämään Suomessa vain muutamaan yksikköön.

Hyödyt ja haitat

Mahalaukun ja haiman kasvainten paranemiseen tähtäävästä leikkaushoidosta on hyötyä yleensä vain silloin, kun kasvain ei ole ehtinyt levitä lähimpien imusolmukkeiden ulkopuolelle. Tapauksissa, joissa kasvain on lähettänyt etäpesäkkeitä, ei primaarikasvaimen poistolla yleensä saavuteta elinaikahyötyä.

Hoitopäätös tehdään potilaskohtaisesti, siihen vaikuttavat ikä, muu terveydentila, kasvaimen koko ja sijainti sekä monet muut tekijät. Joskus leikkaushoidolla voidaan auttaa potilaan oireissa, esimerkiksi syömisvaikeudessa, vaikka leikkauksella ei saavutettaisikaan paranemisen mahdollistavaa tulosta.

Mahalaukun ja haiman kasvainten leikkaukset ovat varsin suuria ylävatsaleikkauksia, joihin luonnollisesti liittyy komplikaatioriskejä ja paranemishäiriöitä. Useimmat potilaat ovat kuitenkin leikkauksen jälkeen vähäoireisia, työkykyisiä ja selviävät jokapäiväisisä askareistaan hyvin.

Toimenpiteen kesto

Mahalaukun kasvainten ja haiman vasemman puolen leikkaus kestää yleensä 2-4 tuntia, ja tapauskohtaisesti harkitaan myös mini-invasiivista leikkaustoimenpidettä (laparoskopia, robottikirurgia). Haiman oikean puolen eli haiman pään leikkaukset kestävät yleensä 4-6 tuntia. Leikkaussuunnitelmassa määritellään leikkauksen toteutus, jossa voidaan antaa myös arvio leikkauksen kestosta.

Toipumisaika

Leikkauksesta toipuminen tapahtuu yksilöllisesti ja kestää tyypillisesti kuukaudesta kahteen.

Sairaalahoidon pituus on komplisoitumattomissa tapauksissa noin viikon, mini-invasiivisissa leikkauksissa jopa vähemmän.

Sairaalajakson jälkeen on hyvä toipua vielä 1-2 viikkoa ennen mahdollista matkustamista kotimaahan, mikäli kotimatka edellyttää lentämistä.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika HYKSin yksityis­sai­raalan Asiakas­pal­ve­lusta puheli­mitse, Turva­pos­titse tai nettia­jan­va­rauksen kautta ks. yhteys­tie­tomme tästä.