Anestesiologia

Anestesialla tarkoitetaan nukutuksella, puudutuksella tai muulla lääkityksellä aikaansaatua kivuttomuutta, joka mahdollistaa leikkauksen tekemisen potilaan elintoimintojen pysyessä samalla tasaisina. Anestesialääkäri räätälöi kullekin potilaalle yksilöllisen ja turvallisen anestesian ja pitää, anestesiahoitaja työparinaan, potilaan tilan vakaana leikkauksen ja sen jälkihoidon ajan.

Vaikeasti sairaiden potilaiden tehohoito kuuluu myös anestesiologin toimenkuvaan. Teho- ja valvontaosastoilla hoidetaan vammautuneita tai elinjärjestelmien vakavista häiriöistä kärsiviä potilaita, ja annetaan jälkihoitoa laajoissa leikkauksissa olleille potilaille. Lyhytkestoisen ja kroonisen kivun hoito on myös anestesiologin osaamisaluetta.

Hyksin Oy:n tuottamat sairaanhoidolliset palvelut edellyttävät suurelta osin hoitojen toteuttamista anestesiassa. Merkittävä osa anestesiologeistamme on hankkinut lisäpätevyyden suppeammalle erikoisalalle, kuten neuro- (aivopotilaat), sydän-, tai lastenanestesiologiaan. Anestesiologimme ovat tottuneita hoitamaan eri ikäisiä ja kuntoisia potilaita.

Anestesiologi tapaa potilaat ennen leikkausta yleensä preoperatiivisella poliklinikalla, jossa potilaan tila arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Potilaalle suunnitellaan toimenpiteeseen sopiva anestesia ja jälkihoito kipulääkityksineen potilaan toiveita kuunnellen sekä arvioidaan anestesian mahdolliset riskit. Leikkaus- ja anestesiariskin arvioinnissa käytämme tarvittaessa apuna muiden erikoisalojen lääkäreitä. Anestesiologi ottaa myös tarvittaessa kantaa äkillisiin poikkeamiin potilaan tilassa koko sairaalahoitojakson aikana.

HYKSin Oy:n anestesiologit ovat kokeneita HUS:ssa työskenteleviä erikoislääkäreitä, jotka ovat tottuneet hoitamaan monisairaita potilaita. Suomalainen anestesiologia ja tehohoito on kansainvälisissä vertailuissa alan kärkeä.