Hallitus

Jäsenet:

  • Anne Karikumpu, puheenjohtaja | Talousjohtaja, HUS Kuvantaminen
  • Sirpa Peura, varapuheenjohtaja  | HUS-hallituksen jäsen
  • Tarja-Leena Neffling  | Johtava ylihoitaja, Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito, HUS
  • Antti Vento  | Toimialajohtaja, Sydän- ja keuhkokeskus, HUS
  • Tuula Saxholm | Rahoitusjohtaja, Helsingin kaupunki

Varajäsen:

  • Jyrki Salmenkivi | Hallinnollinen  ylilääkäri, Tukielin- ja plastiikkakirurgia, HUS
  • Johanna Mattson, | Toimialajohtaja, Syöpäkeskus