Laura Alanen

Psykologi
Psykologi

Kielitaito:

Suomi, Englanti

Toimipaikka:

Psykiatriakeskus, Välskärinkatu 12, Helsinki

Tervetuloa vastaanotolleni

Hei, tervetuloa vastaanotolleni. Voit varata ajan nettiajanvarauksen kautta tai puhelimitse soittamalla ajanvaraukseemme.

Erityisosaamiseni

Psykologia, lasten ja aikuistuvien nuorten elämänhallinnan ongelmat

Työskentelen potilaiden kanssa, joilla on haasteita toimia mielekkäällä ja tyydyttävällä tavalla ympäristössään. Haasteet voivat näkyä esimerkiksi koulunkäynnissä tai opinnoissa, perhe- tai ikätoverisuhteissa, itsetunnossa, mielialassa tai kyvyssä säädellä omaa käytöstä.

Työskentelyn tavoitteena on ymmärtää, mitä tekijöitä haasteiden taustalla on, ja laatia yhteinen suunnitelma niiden ratkomiseksi.

Tarjoan psykologin arvioita ja tutkimuksia potilasta kunnioittavalla ja lämpimällä työotteella. Tutkimusten ja arvioiden päämääränä on hahmottaa potilaan kokonaistilannetta ja arvioida jatkohoidon ja jatkotutkimusten tarpeellisuutta ja oikea-aikaisuutta.

Tutkimuksissa ja arvioissa kartoitan esimerkiksi oppimisen taitoja tai erilaisten psyykkisten oireiden (esimerkiksi tunnesäätelyn vaikeuksien tai masennus- ja ahdistuneisuusoireiden) taustoja, ylläpitäviä tekijöitä, kuormittavuutta ja muutosvalmiutta.

Tarjoan myös kehityksellisten neuropsykiatristen erityispiirteiden (tarkkaavuuden säätelyn vaikeuksien ja autisminkirjon/Aspergerin syndrooman piirteiden) kartoituksia diagnostiikan kannalta keskeisillä arviointimenetelmillä.

Tutkimusten ja arvioiden ohella tarjoan potilaille ja heidän vanhemmilleen tuki- ja ohjauskäyntejä, joiden tarkoituksena on lisätä ymmärrystä potilaan tilanteesta, löytää yksilöllisesti sopivia oireenhallintamenetelmiä ja kohentaa toimintakykyä.