Heini Elo

Psykologi
PsM

Kielitaito:

Suomi

Toimipaikka:

Kivelän sairaala-alue, Pohjoinen Hesperiankatu 27

Tervetuloa vastaanotolleni

Vastaanotolleni ovat tervetulleita noin 5-13-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa

Erityisosaamiseni

Erityisosaamistani on lasten tunne-elämän säätelyyn liittyvien ongelmien hoito. Teen psykologisia tutkimuksia niin oppimisen haasteisiin liittyen kuin laajemman ymmärryksen saavuttamiseksi lapsen kehityksestä, niin kognitiivisten taitojen kuin sosioemotionaalisen kehityksenkin osalta.

Autan lapsia, joilla on tyypillisesti haasteita tunteidensa ja käyttäytymisensä säätelyssä, kaveritaidoissa, mielialan mataluutta sekä koulunkäynnin vaikeuksia tai vaikeuksia päivähoidossa.

Haasteet voivat näyttäytyä raivareina, impulsiivisena ja aggressiivisena käyttäytymisenä toisia tai itseä sekä ympäristöä kohtaan. Mielialan laskiessa lapsi saattaa vetäytyä perhe- ja kaverisuhteista sekä harrastuksista. Kotona lapsi voi näyttäytyä uhmakkaana ja haastavana suhteessa perheen sääntöihin ja vanhempien asettamiin rajoihin.

Näitä haasteita voimme lähteä selvittämään tarkastelemalla yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä. Lapsen kanssa voidaan työskennellä yksilöllisesti tunnesäätelytaitojen vahvistamiseksi yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa asetettavien tavoitteiden mukaisesti.

Työskentelen mielelläni myös vanhempien kanssa ohjauskäynneillä, jolloin voimme käsitellä vanhemmalle heränneitä huolia ja pohtia sekä arvioida yhdessä, miten tilanteessa kannattaisi edetä