Asiantuntijat

  • Tyhjennä valinnat

Eero-Matti Gummerus

Psykologi, psykoterapeuttikoulutuksessa

Vastaanotolleni ovat tervetulleita yli 16-vuotiaat potilaat ja puoleeni voi kääntyä kaikenlaisissa mieltä
koettelevissa ja ahdistavissa tilanteissa. Tarjoan apua erityisesti tilanteisiin, jossa potilaani miettii onko ja millainen terveydenhuollon ammattilaisen apu tarpeen.

Lue lisää

Katarina Meskanen

PsM, psykologi, kliinisen mielenterveyspsykologian täydennyskoulutus

Tervetuloa vastaanotolleni. Hoidan kaikkia yli 13-vuotiaita potilaita eli nuoria ja aikuisia, joilla on syömishäiriöitä ja painonhallintaan liittyviä ongelmia.

Lue lisää

Svetlana Oshukova

LT

Psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri

Vastaanotolleni ovat tervetulleita kaikki yli 13-vuotiaat potilaat. Hoidan kaikenlaisia aikuisten ja nuorten mielenterveysongelmia.

Salla Juselius

Laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM

Hoidan yli 16-vuotiaita nuoria ja aikuisia. Autan potilaitani erilai­sissa ravit­se­mus­te­rapiaa edellyt­tä­vissä ongel­missa ja elämän­ti­lain­teissa. Potilaallani voi olla syömis­häiriö tai epäily siitä. Vastaa­no­tollani käy myös potilaita, jotka noudat­tavat erityistä ruoka­va­liota (esim. keliakia tai diabetes) tai jotka kaipaavat ravit­se­mus­asian­tun­tijan apua ruoka­valion suunnit­te­lussa esimer­kiksi tavoit­teel­li­sessa urhei­lussa tai raskauden aikana.