Potilaan lähettäminen

Vastaanotto

Tarjoamme eri erikoisalojen kokeneiden asiantuntijoiden vastaanottopalveluita. Vastaanotot pidetään pääsääntöisesti Meilahden kolmiosairaalassa, mutta erikoisalasta ja asiantuntijasta riippuen vastaanottopaikka voi myös olla muissa HUS:n sairaaloissa. Vastaanotolle voi hakeutua kuka tahansa, erillistä lähetettä ei tarvita. Potilaan on hyvä varata mukaan kaikki tuoreet tutkimustulokset ja lausunnot.

Ajan voi varata soittamalla asiakaspalveluun 010 328 1900.

Vastaanottohinnat ovat aikaperusteisia ja kaikille erikoisaloille samat. Palvelusta lähetämme laskun, josta vähennämme Kela-osuuden. Lisätietoa hinnoista.

Tutkimuspalvelut

Tuotamme kattavien ja laadukkaitten perustutkimusten lisäksi erityisosaamista ja –tekniikkaa edellyttäviä tutkimuksia. Tutkimuksissa hyödynnämme HUSLABin ja HUS Kuvantamisen palveluita.

HUSLAB on Suomen johtavan kliinisten laboratoriopalvelujen tuottaja, jolla on laaja näytteenottoverkosto Uudellamaalla. HUSLABissa tehdään 20 miljoonaa laboratoriotutkimusta vuosittain.

HUS Kuvantaminen on Suomen johtaja lääketieteellisen kuvantamisen, fysiologisten ja neurofysiologisten tutkimusten, niihin liittyvien toimenpiteiden ja asiantuntijapalveluiden sekä lääkintäteknisten asiantuntijapalveluiden tuottaja*.

*Huom: Tutkimuskapasiteetista johtuen HUS Kuvantamisen tutkimuspalvelut ovat tällä hetkellä käytettävissä vain HUSin ja HYKSin Oy:n potilaille, eli yksikössä ei  tutkita potilaita ulkopuolelta tulevalla lähetteellä.

Kuinka lähetän potilaani tutkimukseen?

Tutkimukset edellyttävät erikoislääkärin tutkimuslähetettä. Tuotamme tutkimuksia myös muiden kuin HUS:n ja HYKSin Oy:n lääkäreiden lähetteellä*. Merkitse lähetteeseen lähettävän lääkärin yhteystiedot. Niitä käytetään tarvittaessa lisätietojen selvittämiseen.

*Huom: Tutkimuskapasiteetista johtuen HUS Kuvantamisen radiologiset tutkimuspalvelut ovat tällä hetkellä käytettävissä vain HUSin ja HYKSin Oy:n potilaille, eli yksikössä ei  tutkita potilaita ulkopuolelta tulevalla lähetteellä.

Lähetä tai pyydä potilastasi lähettämään tutkimuslähete ja potilaan yhteystiedot asiakaspalveluumme:

Sähköisesti: Turvapostilla 

Faxitse: 09 454 4104

Postitse: HYKSin Oy asiakaspalvelu, Tukholmankatu 8 A, 00290 Helsinki.
Jos lähete tulee muulta kuin HUS:n tai HYKSin Oy:n lääkäriltä, tulee potilaan säilyttää alkuperäinen lähete Kela-korvaushakemusta varten.

Saatuamme lähetteen olemme yhteydessä potilaaseen vahvistaaksemme tutkimusajan, –paikan ja hinnan.

HYKSin Oy:n ja HUS:n lääkärin lähetteellä tehdyistä tutkimuksista annamme Kela-suorakorvauksen. Muiden lääkäreiden lähetteellä potilas toimittaa alkuperäisen tutkimuslähetteen ja korvaushakemuksen Kelaan saadakseen korvauksen jälkikäteen.

Tutkimustulokset toimitetaan yleensä laskun mukana potilaalle. Toimitamme tulokset potilaan pyynnöstä ja kirjallisella luvalla myös lähettävälle lääkärille.

Toimenpiteet ja hoidot

Tuotamme laadukkaita vaativan erikoissairaanhoidon toimenpiteitä ja hoitoja. Toimenpiteestä riippuen potilaamme pääsee hoitoon yleensä viikkojen sisällä yhteydenotosta.

Potilaan voi lähettää suoraan toimenpidettä varten HYKSin Oy:hyn. Toimenpiteestä päättää HYKSin Oy:n lääkärin joko lähetteen ja tutkimustulosten tai vastaanottokäynnin perusteella.

Kuinka lähetän potilaani toimenpiteeseen?

Lähetä tai pyydä potilastasi lähettämään aikaisemmat tutkimustulokset, mahdollinen lääkärin lähete sekä potilaan yhteystiedot asiakaspalveluumme:

Faxitse: 09 454 4104

Postitse: HYKSin Oy asiakaspalvelu, Tukholmankatu 8 A, 00290 Helsinki.

Sähköisesti: Turvapostilla 

HYKSin Oy:n lääkäri tekee lopullisen hoitolähetteen, joten potilaan ei tarvitse säilyttää alkuperäistä lähetettä Kela-korvaushakemusta varten kuten ulkopuolisen lääkärin lähettäessä tutkimuspalveluihin.

Tarvittaessa teemme lisätutkimuksia potilaan hoitotarpeen täsmentämiseksi. Välttääksemme turhia tutkimuksia, toivomme että potilas toimittaa meille tuoreet tutkimustulokset kuvineen.

Potilas saa toimenpiteestä aina kiinteähintaisen kustannuslaskelman etukäteen ja ehdotuksen hoitoajankohdasta.