Koulutustilaisuudet

Tuotamme korkeatasoisia ja ajankohtaisia koulutuspalveluita niin terveydenhuollon kuin muidenkin alojen ammattilaisille. Palveluidemme perusta on HUS-ammattilaiset, jotka ovat kysyttyjä luennoitsijoita oman alansa tilaisuuksissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tasokkaisiin koulutuksiimme kutsumme alan parhaita luennoitsijoita myös HUS:n ulkopuolelta. Koulutukset järjestämme yhteistyössä HUS-Servis Koulutuspalvelut kanssa.

 

Toteutetut koulutukset

Mikroneurokirurgian koulutus – Course in Operative Microneurosurgery
4-9.7.2017.

HUS:n perinteinen mikroneurokirurgian live-kurssi kokoaa osanottajia ympäri maailmaa. Kurssi järjestettiin Töölön sairaalassa 17. kertaa. Kurssiesite: Flyer_Helsinki Course 2017

Liikennelääketieteen symposium 11.5.2017

Koulutus oli suunnattu lääkäreille, liikenteen valvontaviranomaisille, terveydenhoidon johtohenkilöstölle sekä moottoriliikenteen järjestöjen edustajille. Tavoitteena ooli terveydentilan ja liikenneturvallisuuden välisen yhteyden ymmärtäminen, viranomaisten ja lääkäreiden välisen yhteistyön kehittäminen. Puhujina mm. ministeri Anne Berner, LVM sekä prof. Timo Tervo, HUS.

Vaarallinen potilas, 24.11.2016

Koulutus oli suunnattu lääkäreille, psykologeille, terveydenhuollon henkilöstölle ja muille aiheesta kiinnostuneille. Tavoitteena on lisätä tietoa potilaan vaarallisuuden arvioinnista sekä lääkärin vastuusta ja velvollisuuksista.

Kohti edelläkävijyyttä – HUS 2016, 8.12.2015

Koulutus oli suunnattu yritysten tuotekehitys-, myynti- ja asiakasvastuuhenkilöille tavoitteena informoida käynnistyvästä HUS:n yritysyhteistyöohjelmasta sekä antaa ajankohtaista tietoa HUS:n tulevista kehittämishankkeista, investoinneista ja hankinnoista.


Vaarallinen potilas 22.9.2015

Koulutus oli suunnattu lääkäreille, psykologeille ja terveydenhuollon henkilöstölle tavoitteena lisätä tietoa potilaan vaarallisuuden arvioinnista sekä lääkärin vastuusta ja velvollisuuksista.


Pakko-oireinen häiriö (OCD) 25.5.2015

Koulutus oli suunnattu lääkäreille, psykologeille ja muille terveydenhuoltoalan ammattihenkilöille tavoitteena lisätä osallistujien valmiuksia kohdata ja hoitaa pakko-oireisia potilaita.